Literature
Home医源资料库医源图书馆中医古籍删补名医方论

【黄耆五物汤】

来源:《删补名医方论》
摘要:治风痱身无痛,半身不遂,手足无力,不能动履者,久久服之,自见其功。【组成】黄耆六钱蜜丸白芍药三钱酒炒桂枝三钱嫩枝连皮生姜三钱外皮大枣四枚去核水煎服。【注】经曰:虚邪偏客于身半其入深者,内居荣卫,荣卫衰则真气去,邪气独留,发为偏枯,其邪气浅者,脉偏痛,此谓虚邪贼风之中人也,荣卫虚则其入深,久留发为偏......

点击显示 收起

 

  治风痱身无痛,半身不遂,手足无力,不能动履者,久久服之,自见其功。

  【组成】黄耆六钱蜜丸 白芍药三钱酒炒 桂枝三钱嫩枝连皮 生姜三钱外皮 大枣四枚去核 水煎服。

  【注】经曰:虚邪偏客于身半其入深者,内居荣卫,荣卫衰则真气去,邪气独留,发为偏枯,其邪气浅者,脉偏痛,此谓虚邪贼风之中人也,荣卫虚则其入深,久留发为偏枯半身不遂也,荣卫实则其入浅,即作经脉偏痛风痹病也,八风五痹之病,荣卫实者,则以续命汤、换骨丹发其荣卫之邪,风痱偏枯之痛,是荣卫虚,则当以此汤补其荣卫之虚也,故君黄耆以补卫,臣桂芍以补荣,佐姜枣补而兼通以和荣卫也,此方乃小建中汤之变制,加黄耆减甘草饴糖者,是其意在补外而不在补中也,若左半身不遂,则加当归以补血,右半身不遂,则倍黄耆以补气,手软倍桂枝,足软加牛膝,筋软加木瓜,骨软加虎骨,元气虚加人参,阳气虚加附子,在临证者消息之,久久服之无不应也,如外风邪盛,则又当从事乎,羌活愈风汤,补而散之可也。
 
 

作者: 吴谦
医学百科App—中西医基础知识学习工具
  • 相关内容
  • 近期更新
  • 热文榜
  • 医学百科App—健康测试工具