Literature
首页医源资料库医源图书馆中医古籍醉花窗医案

少阳感冒,热入血室

来源:医源世界
摘要:月余又请李笛仙茂才治之,问其癸水不至者两月矣,始疑为孕,继觉其非,以瘵治之,用十全大补汤加桂附,初服则可,继服而热增矣。告曰,此热入血室症也。初因少阳感冒而起,宜小柴胡汤加生地、丹皮等,以凉其血,则病当愈。告曰,服后当有效,然此病总以癸水为主,癸水至则可治,若癸水不至,虽效亦无益也。...

点击显示 收起

       同谱王丹文,续弦至四而仍病。始以为不礼于姑,郁症也。清阴雨苍茂才治之,用逍遥散或效或否。月余又请李笛仙茂才治之,问其癸水不至者两月矣,始疑为孕,继觉其非,以瘵治之,用十全大补汤加桂附,初服则可,继服而热增矣。迁延之久,无计可施,专车迎余。诊之脉细数,而肺部尤兼滑象。告曰,此热入血室症也。初因少阳感冒而起,宜小柴胡汤加生地、丹皮等,以凉其血,则病当愈。阴之逍遥尚近理,李之桂附,则直阴本虚,又加热药以熬煎之,是油沃火也。此时必喘咳并作,午后发热,头目昏晕,精神倦怠。解外感,则外感已散;清内热,则真金久为销烁,恐无效也。丹文急请一方,乃以东垣拯阴理痨汤进。告曰,服后当有效,然此病总以癸水为主,癸水至则可治,若癸水不至,虽效亦无益也。越两日,丹文来喜曰:服兄药凡两剂,病已减半,再服可乎?余曰:可再服两剂,再看可也。又两日,迎余去,诊之,数象稍变,而虚弱特甚。惟肺部火不退,乃易以人参救肺汤。三服后,丹文又迎余,问其癸水仍不至,乃辞焉。……午月末,余由定回介,问之,则四月中已殁矣。
 

作者: 王堉 2008-5-8
医学百科App—中西医基础知识学习工具
  • 相关内容
  • 近期更新
  • 热文榜
  • 医学百科App—健康测试工具