Literature
首页医源资料库医源图书馆中医古籍医学源流论卷上

医必备药论

来源:医源世界
摘要:古之医者,所用之药皆自备之。今北方人称医者为卖药先生,则医者之自备药可知,自宋以后。乃行医者竟不知药,则药之是非真伪,全然不问,医者与药不相谋,方即不误,而药之误多矣。又有一病止须一丸而愈,合药不可止合一丸。...

点击显示 收起

  古之医者,所用之药皆自备之。《内经》云:司气备物,则无遗主矣。当时韩康卖药,非卖药也,即治病也。韩文公进学解云:牛溲马渤,败鼓之皮,俱收并蓄,待巾无遗,医师之良也。今北方人称医者为卖药先生,则医者之自备药可知,自宋以后。渐有写方不备药之医,其药皆取之肆中,今则举世皆然。夫卖药者不知医,犹之可也。乃行医者竟不知药,则药之是非真伪,全然不问,医者与药不相谋,方即不误,而药之误多矣。又古圣人之治病,惟感冒对疾,则以煎剂为主,余者皆用丸散为多。其丸散有非一时所能合者,倘有急迫之疾,必须丸散,俟丸散合就而人亡死矣。又有一病止须一丸而愈,合药不可止合一丸。若使病家为一人而合一料,则一丸之外皆为无用。惟医家合之,留待当用者用之,不终弃也。又有不常用不易得之药,储之数年,难遇一用。药肆之中,因无人问,则亦不备,惟医者自蓄之,乃可待不时之需耳。至于外科所用之煎方,不过通散荣卫耳。若护心托毒,全赖各种丸散之力。其药皆贵重难得及锻炼之物,修合非一二日之功,而所费又大,亦不得为一人止合一二丸。若外治之围药、涂药、升药、降药,护肌腐肉,止血行瘀,定痛煞痒,提脓呼毒,生肉生皮,续筋连骨。又有熏蒸、烙灸、吊洗、点〔水榻〕(此字左为水部旁,右为“榻”字去木部旁)等药,种种各异。更复每症不同,皆非一时所能备,尤必须平时豫合。乃今之医者,既不知其方,亦不讲其法,又无资本以蓄药料。偶遇一大症,内科则一煎方之外,更无别方,外科则膏药之外,更无余药。即有之,亦惟取极贱极易得之一二味,以为应酬之具。则安能使极危极险极奇极恶之症,令起死回生乎?故药者医家不可不全备者也。


 

作者: 徐灵胎 2008-5-15
医学百科App—中西医基础知识学习工具
  • 相关内容
  • 近期更新
  • 热文榜
  • 医学百科App—健康测试工具