Literature
首页健康生活育儿宝典从怀孕到分娩婴儿篇

婴儿身高体重平均数

来源:从怀孕到分娩
摘要:中国台湾地区男女婴儿身高和体重的平均数月龄体重(千克)身高(厘米)发育纪录男女男女日期身高体重0~未满月3。...

点击显示 收起

中国台湾地区男女婴儿身高体重的平均数

月龄

体重(千克)

身高(厘米)

发育纪录

 

日期

身高

体重

0~未满月

3.82

3.64

53.08

51.92

 

 

 

1月~2月

4.64

4.64

56.04

55.19

 

 

 

2月~3月

5.83

5.20

59.68

57.73

 

 

 

3月~4月

6.43

6.05

61.80

60.97

 

 

 

4月~5月

7.01

6.58

64.29

63.11

 

 

 

5月~6月

7.68

6.92

66.43

64.59

 

 

 

6月~7月

8.04

7.49

68.19

67.19

 

 

 

7月~8月

8.37

7.69

69.99

68.16

 

 

 

8月~9月

8.77

8.05

71.36

69.83

 

 

 

9月~10月

9.03

8.36

72.90

70.89

 

 

 

10月~11月

9.27

8.53

73.77

72.10

 

 

 

11月~12月

9.48

8.78

74.50

73.10

 

 

 

1岁~1岁3月

9.86

9.35

76.39

75.21

 

 

 

1岁3月~1岁6月

10.64

10.19

80.04

78.86

 

 

 

1岁6月~1岁9月

11.17

10.63

82.66

81.74

 

 

 

1岁9月~2岁

11.48

11.24

84.64

83.75

 

 

 

2岁~2岁6月

12.59

11.86

88.04

86.75

 

 

 

2岁6月~3岁

13.21

12.78

91.08

90.34

 

 

 

3岁~3岁6月

14.25

13.73

95.36

94.27

 

 

 

3岁6月~4岁

15.02

14.61

98.67

97.65

 

 

 

4岁~4岁6月

15.97

15.37

102.29

101.16

 

 

 

4岁6月~5岁

16.51

15.81

104.66

103.69

 

 

 

5岁~5岁6月

17.72

16.93

108.56

107.69

 

 

 

5岁6月~6岁

18.32

17.70

111.54

109.95

 

 

 

 

作者: 詹益宏 2005-1-26
医学百科App—中西医基础知识学习工具
  • 相关内容
  • 近期更新
  • 热文榜
  • 医学百科App—健康测试工具